Procedura rejestracji na studia stacjonarne I stopnia w PW Filia w Płocku

 1. Najpierw zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych, adresu i informacji o maturze, potrzebnych do zarejestrowania w systemie i wypełnienia Twojego podania, które podpiszesz przy składaniu dokumentów.
  • Osoby, które uzyskały aneks do matury, jako rok uzyskania matury wpisują rok uzyskania świadectwa maturalnego, a nie aneksu.
  • Wyniki egzaminów maturalnych z lat 2006 - 2017, czyli nowych matur uczelnia uzyska poprzez System KReM (Krajowy Rejestr Matur). Maturzystom z tych lat zaleca się jednak, dla pewności, po zalogowaniu do IKR, wypełnienie odpowiednich pól, dotyczących wyników z egzaminu maturalnego, zwracając uwagę na poziom: podstawowy czy rozszerzony. Oceny można wprowadzać do końca trwania zapisów.
  • Jeżeli zdawałeś maturę przed rokiem 2006 to skonsultuj się z Biurem ds. Przyjęć na Studia (rekrutacja.bps@pw.edu.pl).
 2. Poprosimy także o dołączenie (przed terminem zamknięcia zapisów) fotografii w formacie jak do dowodu osobistego.
 3. Potem wybierzesz z list od jednego do pięciu programów. Program to zestaw: kierunek studiów – wydział studiowania. Powinien to być to wybór uszeregowany, to znaczy postaramy się przyjąć Ciebie na studia wymienione na pierwszym miejscu, ale gdyby liczba uzyskanych punktów była zbyt mała, będziemy rozpatrywać pozostałe zgłoszenia w podanej kolejności.
 4. Na końcu zgłoszenia poprosimy o utworzenie swojego hasła do logowania się w rekrutacyjnym. Hasło to będzie także niezbędne do logowania w trakcie studiów do systemu obsługi studentów USOS.
 5. Po zakończeniu rejestracji system przekaże numer Twojego zgłoszenia oraz numer konta do wniesienia opłaty rekrutacyjnej w podanej wysokości.
  • W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można wybrać do 5 opcji (programów). Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu wpłynięcia opłaty na podane konto. Jedna osoba nie może rejestrować się wielokrotnie i dokonywać kilku opłat rekrutacyjnych.
  • Numer zgłoszenia stanowi numer identyfikacyjny kandydata w całej procedurze. Wykorzystując ten numer i podane hasło będziesz mógł wielokrotnie łączyć się ze swoją stroną, sprawdzać komunikaty: ogólne i adresowane do Ciebie oraz korygować dane w swoim zgłoszeniu, w szczególności zmieniać listę wyborów.
  • Możliwości zmian zostaną zablokowane po dniu 13 września.

Zarejestruj się

Biuro ds. Przyjęć na Studia Politechniki Warszawskiej, email: rekrutacja.bps@pw.edu.pl tel: 48 (22) 234-74-12

Szczegółowych informacji dot. studiów podyplomowych i doktoranckich udziela Dział ds. Studiów Politechniki Warszawskiej, e-mail: dss@ca.pw.edu.pl tel: 48 (22) 234-65-33

© 2017 Politechnika Warszawska