Procedura rejestracji na studia stacjonarne II stopnia

Najpierw poprosimy o podanie danych osobowych, adresu, informacji o uzyskanym dyplomie, potrzebnych do wypełnienia Twojego podania. Potem wybierzesz z listy kierunek studiów, na którym chcesz studiować. Na niektórych kierunkach można zadeklarować swoje preferencje dotyczące specjalności.

Na końcu zgłoszenia poprosimy o wymyślenie i podanie swojego hasła do logowania się w systemie. Hasło to należy sobie zanotować, żeby nie mieć kłopotów w dalszej komunikacji z Politechniką.

Po zakończeniu rejestracji system utworzy Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) i przekaże numer Twojego zgłoszenia oraz numer konta do wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu przez bank wpłynięcia opłaty. Numer zgłoszenia stanowi numer identyfikacyjny kandydata w całej procedurze. Wykorzystując ten numer i podane hasło będziesz mógł wielokrotnie łączyć się ze swoim IKR, sprawdzać komunikaty ogólne i adresowane do Ciebie, oraz korygować dane w swoim zgłoszeniu.

Po dokonaniu rejestracji i wniesieniu opłaty należy, nie później niż ostatniego dnia zapisów, złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie odpowiedniego wydziału. Kandydaci spoza PW oczekujący na wydanie dyplomu, składają na wydziale odpowiednie oświadczenie.

Zarejestruj się