brama_pdp

Personal details
Adres zamieszkania pdp
 
Address for correspondence
Wybrane kierunki pdp
 
Secondary school-leaving certificate details
Diploma details
College/University completed
 
 
 

Office of Admission to Studies, email: rekrutacja.bps@pw.edu.pl tel: 48 (22) 234-74-12

Szczegółowych informacji dot. studiów podyplomowych i doktoranckich udziela Dział ds. Studiów Politechniki Warszawskiej, e-mail: dss@ca.pw.edu.pl tel: 48 (22) 234-65-33