Procedura rejestracji na studia podyplomowe

Najpierw poprosimy o podanie danych osobowych, adresu, informacji o uzyskanym dyplomie, potrzebnych do wypełnienia Państwa podania. Potem proszę wybrać z listy właściwe studia podyplomowe.

Na końcu zgłoszenia poprosimy o wymyślenie i podanie swojego hasła do logowania się w systemie. Hasło to należy sobie zanotować, żeby nie mieć kłopotów w dalszej komunikacji z Politechniką (ciąg znaków 6÷12 znaków).

Po zakończeniu rejestracji system utworzy Indywidualne Konto Kandydata (IRK) i przekaże numer zgłoszenia. Numer zgłoszenia stanowi numer identyfikacyjny kandydata w całej procedurze. Wykorzystując ten numer i podane hasło możecie Państwo wielokrotnie łączyć się ze swoim IRK, sprawdzać komunikaty ogólne i adresowane do Państwa imiennie, oraz korygować dane w swoim zgłoszeniu. Ponadto wprowadzone hasło będzie używane do logowania w serwisie USOSWeb.

Następnie proszę wejść ponownie na stronę główną systemu informatycznego „Rekrutacja PW” dostępnego na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl i zalogować się do Indywidualnego Konta Kandydata (IRK) wpisując hasło i podany przez system numer identyfikacyjny kandydata.

Po zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Kandydata (IRK), proszę wydrukować formularz kandydata na studia podyplomowe (podanie).

Formularz zostanie wypełniony Państwa danymi, wprowadzonymi wcześniej do systemu informatycznego „Rekrutacja PW”.

Wydrukowany formularz należy odręcznie uzupełnić:

 • w części pt. „Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe” kandydat wypełnia odręcznie pola:
  • „rozpoczynające się w dniu:………..”
   (termin uzgodniony z sekretariatem studiów podyplomowych)
  • „data i podpis kandydata na SP…….”
 • w części pt. „Ankieta” kandydat wypełnia odręcznie pola:
  • „województwo urodzenia – obecna nazwa
   (obywatelstwo dla obcokrajowców)……”
  • „data i podpis kandydata na SP………”.

Proszę złożyć w/w formularz wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami koniecznymi do rejestracji w sekretariacie wybranych studiów podyplomowych, którego  adres i dane kontaktowe znajdują się na formularzu a także na stronie internetowej  https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-podyplomowe, gdzie znajdą Państwo również inne informacje np. o terminach składania dokumentów.

Kandydaci spoza PW oczekujący na wydanie dyplomu, składają na wydziale odpowiednie oświadczenie.

Zarejestruj się

Biuro ds. Przyjęć na Studia Politechniki Warszawskiej, email: rekrutacja.bps@pw.edu.pl tel: 48 (22) 234-74-12

Szczegółowych informacji dot. studiów podyplomowych i doktoranckich udziela Dział ds. Studiów Politechniki Warszawskiej, e-mail: dss@ca.pw.edu.pl tel: 48 (22) 234-65-33

© 2018 Politechnika Warszawska