Procedura rejestracji na internetowe studia niestacjonarne II stopnia (OKNO PW)

 1. Wprowadź swoje dane osobowe
 2. Wybierz kierunek studiów
 3. Wprowadź hasło do logowania się w systemie (zapamiętaj gdyż będzie konieczne w dalszej komunikacji z PW)
 4. Po prawidłowym wprowadzeniu danych system utworzy Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) i nada numer identyfikacyjny kandydata. Wykorzystując ten numer i podane hasło można wielokrotnie łączyć się ze swoim IKR, sprawdzać komunikaty oraz korygować dane w swoim zgłoszeniu
 5. Dołącz fotografię (przed terminem zamknięcia zapisów) w formacie JPG nie przekraczającej 250kB wykonaną zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 6. Po nadaniu numeru konta wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85zł
 7. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej osoby aplikujące na niestacjonarne studia magisterskie przez Internet muszą złożyć dokumenty wymagane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną PW dokumenty najpóźniej w terminie do ostatniego dnia zapisów
 8. Dokumenty należy dostarczyć:
  • Osobiście w Biurze Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW, Gmach Główny PW, pok. 324, poniedziałek-piątek w godz. 10-16
  • Pocztą Polską lub Kurierem na adres:
   Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW, Studia magisterskie,
   Gmach Główny, pok. 324,
   Pl. Politechniki 1,
   00-661 Warszawa
 9. Zapis elektroniczny i dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w okresie rekrutacji warunkuje przyjęcie na studia
 10. Kontakt e-mail magisterskie@okno.pw.edu.pl, tel. 22 234 5785, www.okno.pw.edu.pl

Zarejestruj się

Biuro ds. Przyjęć na Studia Politechniki Warszawskiej, email: rekrutacja.bps@pw.edu.pl tel: 48 (22) 234-74-12

Szczegółowych informacji dot. studiów podyplomowych i doktoranckich udziela Dział ds. Studiów Politechniki Warszawskiej, e-mail: dss@ca.pw.edu.pl tel: 48 (22) 234-65-33

© 2018 Politechnika Warszawska