Rejestracja na internetowe studia niestacjonarne I stopnia (OKNO PW)

Zasady rekrutacji

UWAGA: Potwierdzenie znajomości zasad rekrutacji jest warunkiem zarejestrowania na studia.

Przetwarzanie danych osobowych

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. nr 133/1997 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą w Warszawie, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zadań Administratora Danych, wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Obowiązek podania danych osobowych wynika z Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Politechnikę Warszawską, a także prawo do ich poprawiania.

Dane osobowe
Adres zameldowania
 
Adres korespondencyjny
Dodatkowe informacje
Informacje o maturze

Zobacz honorowane certyfikaty B2

Ukończona szkoła
 

Najpierw wpisz miejscowość, w której znajduje się Twoja szkoła, a następnie oficjalną nazwę szkoły (np. XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja). W miarę wpisywania tekstu w pola, będą pojawiały się pasujące podpowiedzi.

 
 
Wybrane kierunki

Biuro ds. Przyjęć na Studia Politechniki Warszawskiej, email: rekrutacja.bps@pw.edu.pl tel: 48 (22) 234-74-12

Szczegółowych informacji dot. studiów podyplomowych i doktoranckich udziela Dział ds. Studiów Politechniki Warszawskiej, e-mail: dss@ca.pw.edu.pl tel: 48 (22) 234-65-33

© 2018 Politechnika Warszawska