Zapisy dla cudzoziemców / Registration for foreigners

Wybierz właściwą ścieżkę rejestracji: ( Sprawdź, którą ścieżkę wybrać? )
 1. Czy chcesz studiować po polsku?
  Tak Nie
 2. Czy spełniasz któryś z warunków uprawniających do studiów bezpłatnych i posiadasz odpowiednie dokumenty?
  Zapoznaj się z warunkami
  Tak Nie
 3. Czy chcesz brać udział w konkursie na ograniczoną liczbę miejsc bezpłatnych?
  Tak Nie